Sepetim

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

Politikalar

Sosyal Sorumluluk Politikası

Konfor Mobilya olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

Sosyal Sorumluluk Politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ: Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ: Şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI: Tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkân sunulmaktadır.

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAYGI DUYMA: Tüm çalışanların çalışan temsilciliğine katılma, çalışan temsilcisi seçme ya da çalışan temsilciliğine seçilme hakları bulunmaktadır.

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ: Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

ÇALIŞMA SATLERİNİN BELİRLENMESİ: Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.

ÜCRET VE ÖDEMELER: Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

DİLEK ŞİKAYET DİNLEME: Çalışanlar istek ve şikâyetlerini çalışan temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

DİSİPLİN KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ: Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER: Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planı ile izlemeyi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmek amaçlanmaktadır.

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAYI: Yüklemeler de güvenliği ihlal edecek bildirimsiz malların, (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı;

 

ÇEVRE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ: Yürürlükte ki Çevre Mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağından azaltmayı;

 

YÖNETİM SİSTEMİ: Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Yönetimi faaliyetlerini yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere Müşteri Davranış Kurallarına, gönüllü olarak BSCI+SEDEX İlkeleri  Yönetim Sistemi Standartına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

Kalite Politikası

Faaliyette bulunduğumuz; koltuk, kanepe, oturma grupları, yatak, baza, başlık, panel mobilya ürünlerinin ( yatak odası, yemek odası, yaşam ünitesi ,genç odası, sehpa ve tekil ürünlerin) tasarım ve üretimlerinde Konfor Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda Kalite performansı  sergileyen bir kültür oluşturmayı,

Yasal mevzuattan gelen şartlara  uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,

Müşteri beklentileri doğrultusunda Kalite yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Kuruluşumuzun sağladığı çalışma ortamında karşılaşılabilecek kalitesizlikleri sistematik bir şekilde tespit ederek, neden olabileceği kalitesizlikleri değerlendirmeyi ve risk hiyerarşisine göre gerekli önlemlerin alınması yoluyla olabilecek en düşük seviyeye getirmeyi,

Fabrikamız çalışanlarının tamamını Toplam kalite  yönetimi  konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi ve  değerlendirmeyi,

Tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olunarak, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenecek, kalite yönetim sistemi  performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmasını, Taahhüt ediyoruz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Faaliyette bulunduğumuz koltuk, kanepe, oturma grupları, yatak,baza,başlık, panel mobilya ürünlerinin ( yatak odası,yemek odası, yaşam ünitesi ,genç odası, sehpa ve tekil ürünlerin) tasarım ve üretimlerinde Konfor Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda İş Sağlığı ve Güvenliği performansı sergileyen bir kültür oluşturmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Kuruluşumuzun sağladığı çalışma ortamında karşılaşılabilecek tehlikeleri sistematik bir şekilde tespit ederek, bu tehlikelerin neden olabileceği iş kazası, olay ve meslek hastalığı risklerini değerlendirmeyi ve risk hiyerarşisine göre gerekli önlemlerin alınması yoluyla olabilecek en düşük seviyeye getirmeyi,

Fabrikamız çalışanlarının tamamını İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi, fabrikamızı ziyaret edecek tedarikçi, misafir ve iş ortaklarının da fabrika sahası içerisinde uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve karşılaşılabilecek acil durumlarla ilgili eğitmeyi,

Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek yeni yatırım ve projelerde de iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun davranmayı,

Tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olunarak, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenecek, iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmasını, Taahhüt ediyoruz.

 

 

Çevre ve Komşuluk İlişkileri Politikası

Faaliyette bulunduğumuz koltuk, kanepe, oturma grupları,yatak,baza, başlık, panel mobilya ürünlerinin (yatak odası,yemek odası, yaşam ünitesi, genç odası, sehpa ve tekil ürünler ) tasarım ve üretimlerinde Konfor Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda çevre performansı sergileyen  bir kültür oluşturmayı,

Yasal mevzuattan gelen şartlara uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, Atıklarımızı ayrıştırmayı, yeniden değerlendirmeyi, bertaraf etmeyi lisanslı firmalar ile gerçekleştirmeyi,

Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Fabrikamız çalışanlarının tamamını Çevre konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi, fabrikamızı ziyaret edecek tedarikçi, misafir ve iş ortaklarının da fabrika sahası içerisinde uyulması gereken Çevre konularında eğitmeyi,

 Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek yeni yatırım ve projelerde de Çevre gereksinimlerine uygun davranmayı,

Tüm çalışanlarımız, komşularımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olunarak, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenecek, Çevre performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmasını, Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak adına çevre dostu süreçlere destek olmayı taahhüt ediyoruz.

Sloganımız Çevreyi Korumak Geleceği Korumaktır.

Çevremize ve komşularımıza  saygı duyuyor,

Geleceğimize  Sahip Çıkıyoruz.

 

Çevre ve Komşuluk Politikamız ve Çevresel Faaliyetlerimiz Doğrultusunda Bize Ulaşabilirsiniz

[email protected]

Tel: 0232 281 23 23

 

Bilgi Güvenliği Politikası

Firmamızın sahip olduğu tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğinin ve bütünlüğünün korumasını taahhüt etmektedir.

Firmamızın bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak için değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamını sağlayacaktır. 

Ayrıca bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan alt yapısını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için finansmanı, yeterli donanımı ve altyapıyı bulunduracaktır.

Bilgi güvenliği sistemi faaliyetlerimiz, acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi gibi konulardan oluşmaktadır.

Risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır. 

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda sistemde tespit edilen açıklar ve tehditler bertaraf edilerek personellerimiz ve hizmet sağladığımız müşterilerilerimizin bilgilerinin bilgi güvenliği politikamız gereği korunması sağlanacaktır.

Personelimizin, Bilgi Güvenliği politikamızı yerine getirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmeleri sağlanacaktır. 

Tüm personel ve üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir.

 Personelimizin (tedarikçilerimizin personelleri dahil) ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.
 

 

Kimyasal Politikası

Faaliyette bulunduğumuz; koltuk, kanepe, oturma grupları, yatak, baza, başlık, panel mobilya ürünlerinin ( yatak odası, yemek odası, yaşam ünitesi ,genç odası, sehpa ve tekil ürünlerin) tasarım ve üretimlerinde Konfor Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, güvenli kimyasal kullanımı ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer  şartlara uymayı,
Üretim proseslerimizde ve üretim dışı işlemlerde kullandığımız    kimyasalların envanterlerini şartlara uygun şekilde yönetmeyi,

Kimyasal seçiminde, kimyasalın fonksiyonu kadar iş sağlığı ve güvenliği ve çevre üzerindeki etkilerini de dikkate almayı, tehlikeli kabul edilen kimyasalları, mümkün olduğu kadar daha az tehlikeli olanla ikame etmeyi, yasaklı kimyasalları kesinlikle kullanmamayı,

Kimyasal madde atıklarını, kontamine olmuş ambalaj vb atıklarını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf etmeyi,

Tüm tedarikçilerimizin kimyasal yönetimi şartlarına uyumu için gerekli çalışmaları yapmayı,

Çalışanlarımızı kimyasalların olumsuz etkileri hakkında sürekli eğiterek bilinçlendirmeyi,

Kimyasal kaynaklı iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kazalarını önleyecek çalışmalar yapmayı, acil durumlara hazırlıklı olmayı,

Kimyasal yönetim faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaparak sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Ücretsiz
Teslimat
Güvenli
Alışveriş
Teknik
Destek